Ако сте в България и получавате достъп до изданията или услугите на NRWAZ, които са предназначени за България, моля прегледайте следната декларация , описваща как може да използвате посочените издания и/или други онлайн услуги на NRWAZ, за достъп, преглед и/или ползване на съдържание, което NRWAZ ви предоставя на разположение или, чрез тези услуги.
Декларацията се отнася към следните издания:
Декларация / В сила от 01 Април 2021 г.
Използване
Вие се съгласявате да използвате изданията и услугите на и предоставени от NRWAZ Mediengrupp и неговите под-сайтове само за законни цели и по начин, който не нарушава правата, ограничава или възпрепятства използването на съотвитният или на някой друг. Забраненото поведение включва тормоз или причиняване на стрес или неудобство на което и да е лице, предаване на нецензурно или обидно съдържание или нарушаване на нормалния поток от диалог в рамките на NRWAZ Mediengrupp.
Запазваме си правото да променим по всяко време декларацията, описана в тази страница. Моля, проверявайте тук редовно. При коригиране на информацията, продължаващото ви използване на нашите платформи ще се тълкува като потвърждение че сте съгласни и приели корекциите.
Ако сте в България и получавате достъп до изданията или услугите на NRWAZ, които са предназначени за България, моля прегледайте следната декларация , описваща как може да използвате посочените издания и/или други онлайн услуги на NRWAZ, за достъп, преглед и/или ползване на съдържание, което NRWAZ ви предоставя на разположение или, чрез тези услуги.
Декларация / В сила от 01 Април 2021 г.
Използване
Вие се съгласявате да използвате изданията и услугите на и предоставени от NRWAZ Mediengrupp и неговите под-сайтове само за законни цели и по начин, който не нарушава правата, ограничава или възпрепятства използването на съотвитният или на някой друг. Забраненото поведение включва тормоз или причиняване на стрес или неудобство на което и да е лице, предаване на нецензурно или обидно съдържание или нарушаване на нормалния поток от диалог в рамките на NRWAZ Mediengrupp.
Запазваме си правото да променим по всяко време декларацията, описана в тази страница. Моля, проверявайте тук редовно. При коригиране на информацията, продължаващото ви използване на нашите платформи ще се тълкува като потвърждение че сте съгласни и приели корекциите.
Използването на този сайт представлява приемане на нашето Потребителско споразумение (декларация/ 01 април 2021 г.) и Политика за Поверителност / Лични даннни (декларация/ 01 април 2021 г.). Не изполваме т.н. интернет бисквитки ! Не събираме лична информация за Вас под каквато и да е форма. Не прилагаме проследяващи технологии включително и от външни приложения или фирми. Не прилагаме наблюдаващи маркетингови или други системи.
© 2022 NRWAZ Mediengruppe. Всички права запазени
Други декларации / NRWAZ
Интернет бисквитки
Поверителност / Лични даннни
Отговорност за съдържанието
Общи условия
Интелектуална собственост
Използване
За родители и настойници
Повече за нас
Реклама
Вашето мнение е важно за нас
Общност - правила
Придобиване на права за ползване
Потребителско обслужване
Използването на този сайт представлява приемане на нашето Потребителско споразумение (декларация/ 01 април 2021 г.) и Политика за Поверителност / Лични даннни (декларация/ 01 април 2021 г.). Не изполваме т.н. интернет бисквитки ! Не събираме лична информация за Вас под каквато и да е форма. Не прилагаме проследяващи технологии включително и от външни приложения или фирми. Не прилагаме наблюдаващи маркетингови или други системи.
© 2022 NRWAZ Mediengruppe. Всички права запазени