Ако сте в България и получавате достъп до изданията или услугите на NRWAZ, които са предназначени за България, моля прегледайте следната декларация , описваща как може да използвате посочените издания и/или други онлайн услуги на NRWAZ, за достъп, преглед и/или ползване на съдържание, което NRWAZ ви предоставя на разположение или, чрез тези услуги.
Декларацията се отнася към следните издания:
Декларация / В сила от 01 Април 2021 г.
Интелектуална собственост
Всички авторски права, търговски марки, дизайнерски права, патенти и други права на интелектуална собственост (регистрирани и нерегистрирани) в посочените издания и услуги на NRWAZ Mediengruppe, както и цялото съдържание (включително всички приложения), намиращо се на сайта, остават предоставени на NRWAZ Mediengruppe или неговите лицензодатели (което включва и други потребители). Не можете да копирате, възпроизвеждате, преиздавате, разделяте, декомпилирате, реверсирате, изтегляте, публикувате, излъчвате, предавате, правите достъпни за обществеността или използвате по друг начин съдържанието на NRWAZ Mediengruppe с изключение на ваша лична нетърговска употреба. Вие също се съгласявате да не адаптирате, променяте или създавате производно произведение от каквото и да е съдържание от NRWAZ Mediengruppe. Всяко друго използване на съдържание изисква предварителното писмено разрешение на NRWAZ Mediengruppe.

Имената, изображенията и логота, идентифициращи посочените издания, техните продукти и услуги, са обект на авторски права, права на дизайн и търговски марки на NRWAZ Mediengruppe и / или трети страни. Нищо, съдържащо се в тези условия, не трябва да се тълкува като предоставяне на какъвто и да е лиценз или право за използване на която и да е търговска марка, право на дизайн или авторски права от NRWAZ Mediengruppe или друга трета страна.
Запазваме си правото да променим по всяко време декларацията, описана в тази страница. Моля, проверявайте тук редовно. При коригиране на информацията, продължаващото ви използване на нашите платформи ще се тълкува като потвърждение че сте съгласни и приели корекциите.
Ако сте в България и получавате достъп до изданията или услугите на NRWAZ, които са предназначени за България, моля прегледайте следната декларация , описваща как може да използвате посочените издания и/или други онлайн услуги на NRWAZ, за достъп, преглед и/или ползване на съдържание, което NRWAZ ви предоставя на разположение или, чрез тези услуги.
Декларация / В сила от 01 Април 2021 г.
Интелектуална собственост
Всички авторски права, търговски марки, дизайнерски права, патенти и други права на интелектуална собственост (регистрирани и нерегистрирани) в посочените издания и услуги на NRWAZ Mediengruppe, както и цялото съдържание (включително всички приложения), намиращо се на сайта, остават предоставени на NRWAZ Mediengruppe или неговите лицензодатели (което включва и други потребители). Не можете да копирате, възпроизвеждате, преиздавате, разделяте, декомпилирате, реверсирате, изтегляте, публикувате, излъчвате, предавате, правите достъпни за обществеността или използвате по друг начин съдържанието на NRWAZ Mediengruppe с изключение на ваша лична нетърговска употреба. Вие също се съгласявате да не адаптирате, променяте или създавате производно произведение от каквото и да е съдържание от NRWAZ Mediengruppe. Всяко друго използване на съдържание изисква предварителното писмено разрешение на NRWAZ Mediengruppe.

Имената, изображенията и логота, идентифициращи посочените издания, техните продукти и услуги, са обект на авторски права, права на дизайн и търговски марки на NRWAZ Mediengruppe и / или трети страни. Нищо, съдържащо се в тези условия, не трябва да се тълкува като предоставяне на какъвто и да е лиценз или право за използване на която и да е търговска марка, право на дизайн или авторски права от NRWAZ Mediengruppe или друга трета страна.
Запазваме си правото да променим по всяко време декларацията, описана в тази страница. Моля, проверявайте тук редовно. При коригиране на информацията, продължаващото ви използване на нашите платформи ще се тълкува като потвърждение че сте съгласни и приели корекциите.
Използването на този сайт представлява приемане на нашето Потребителско споразумение (декларация/ 01 април 2021 г.) и Политика за Поверителност / Лични даннни (декларация/ 01 април 2021 г.). Не изполваме т.н. интернет бисквитки ! Не събираме лична информация за Вас под каквато и да е форма. Не прилагаме проследяващи технологии включително и от външни приложения или фирми. Не прилагаме наблюдаващи маркетингови или други системи.
© 2022 NRWAZ Mediengruppe. Всички права запазени
Други декларации / NRWAZ
Интернет бисквитки
Поверителност / Лични даннни
Отговорност за съдържанието
Общи условия
Интелектуална собственост
Използване
За родители и настойници
Повече за нас
Реклама
Вашето мнение е важно за нас
Общност - правила
Придобиване на права за ползване
Потребителско обслужване
Използването на този сайт представлява приемане на нашето Потребителско споразумение (декларация/ 01 април 2021 г.) и Политика за Поверителност / Лични даннни (декларация/ 01 април 2021 г.). Не изполваме т.н. интернет бисквитки ! Не събираме лична информация за Вас под каквато и да е форма. Не прилагаме проследяващи технологии включително и от външни приложения или фирми. Не прилагаме наблюдаващи маркетингови или други системи.
© 2022 NRWAZ Mediengruppe. Всички права запазени